Xuất Hóa đơn Máy Lạnh Hay điều Hòa Không Khí

Máy điều hòa không khí có nối ống gió không được phân vào nhóm 8415.10 Phân loại điều hòa không khí theo thiết kế lắp đặt Điều hòa không khí đặt sàn có thuế suất 20%-30% Điều hòa không khí thuộc nhóm mã HS nào? Hoạt động nghiệp vụ Hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty TNHH Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning vướng mắc liên quan đến phân loại, thuế NK, thuế GTGT, chính sách mặt hàng đối với máy điều hòa không khí công suất dưới 90.000 BTU/h.

Hướng dẫn về phân loại, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa XK, NK để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam”.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;

Cụ thể trường hợp của DN có vướng mắc phân loại với nhiều loại máy điều hòa không khí khác nhau, công suất dưới 90.000 BTU/h, trong đó có mặt hàng máy điều hòa không khí, công suất dưới 90.000 bth/h, nối ống gió. Do thông tin của Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên Tống cục Hải quan không có đủ cơ sở đế hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa và mức thuế suất chính xác cho từng mặt hàng.

Có thể bạn quan tâm:  Bọc Lại Cách Nhiệt đường ống Máy Lạnh

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, DN có thể tham khảo nhóm 84.15 có mô tả “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt” và công văn số 1922/TCHQ-TXNK ngày 3/4/2019 của Tổng cục Hải quan để xem xét phân loại đối với loại máy điều hòa không khí, có nối ống gió.

Hướng dẫn về thuế NK, theo Tổng cục Hải quan, để xác định mức thuế suất cho hàng hóa, DN cần căn cứ Nghị định sô 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/ 2016 của Chính phủ về Biếu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan.

Đối với thuế GTGT, Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì máy điều hòa không khí có công suất dưới 90.000 BTU/h làm lạnh hoặc sưởi có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Về chính sách quản lý đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, mặt hàng điều hòa không khí, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, mã HS 8415 phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Có thể bạn quan tâm:  Bảng Giá Sửa Máy Lạnh

Ngoài ra, mặt hàng này phải kiểm tra chất lượng nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 NK theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017; Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ và phải dán nhãn năng lượng theo quy định tại Quyết định số 04/2017QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Theo đó, NK mặt hàng này DN cần căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa NK đối chiếu với các quy định trên để xác định, khai báo mã số, mức thuế và làm thủ tục hải quan phù hợp với quy định hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thế.

Blog Doanh Nhân Top - https://doanhnhan.top